Persondatapolitik – Ambrosius Watches

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Ambrosius Watches

CVR nr: 10169429

juridisk navn : Ambrotech

Telefon: +4553547473

E-mail: kontakt@ambrosiuswatches.dk

2. Indsamling af personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

–          Når du køber varer online på www.ambrosiuswatches.dk
–          Når du tilmelder dig Ambrosiuswatches nyhedsbrev
–          Når du opretter en kundekonto på www.ambrosiuswatches.dk
–          Når du deltager i en af www.ambrosiuswatches.dk konkurrencer

3. Formålet med behandling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

–          Gennemførelse af ordre i vores webshop og levering af varen
–          Tilmelding til og levering af nyhedsbrev
–          Administration af brugerkonto / profil
–          Deltagelse i konkurrencer
–          Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder
–          Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser
–          Oversigt over købshistorik
–          Statistik
–          At opfylde krav i bogføringsloven.

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

4. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen.

4.1       Brug af www.ambrosiuswatches.dk
Når du bruger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om, hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din omtrentlige netværkslokation, og informationer om din computer.  Læs mere om vores brug af cookies i vores cookie politik hvor vi bruger cookieboot

            4.1.1    Formålet er at generere statistik om brug af hjemmesiden, at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt at foretage målrettet markedsføring via Facebook, Instagram og Google.

            4.1.2    Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

4.2       Nyhedsbrev mv.
Når du giver samtykke til at modtage nyheder og tilbud mv. fra os, indsamler vi oplysning om dit navn, firmanavn, e-mailadresse og evt. mobilnummer, og når du modtager nyhedsbrevet, registrerer vi, om du åbner nyhedsbrevet, og hvilke artikler du klikker på mv.

            4.2.1   Formålet er at kunne levere nyhedsbrevet og bringe nyheder, der er relevante for læserne og at markedsføre Ambrosiuswatches events og øvrige produkter.

            4.2.2   Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

5. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af www.ambrosiuswatches.dk anvendte fragtfirma, der i de fleste tilfælde vil være PostNord og GLS.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

6. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades ikke til samarbejdspartner og 3 trediepart

7. Overførsel til tredjelande

Mailchimp, Google Analytics v/Google LLC. Og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

Kopi af Google LLC’s certificering kan findes her: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Kopi af Facebook Inc.’s certificering kan findes her:  
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Kopi af Mailchimp certificering kan findes her:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active                    

8. Sletning af personoplysninger

8.1       Oplysninger indsamlet om brug af hjemmesiden jfr. pkt. 3. slettes, når formålet med behandlingen ikke længere er til stede.

8.2       Når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, slettes oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev. Dokumentation for din tilmelding til nyhedsbrevet slettes dog ikke, før der er gået 2 år fra sidste nyhedsbrev blev sendt til dig.

8.3       Regnskabsoplysninger opbevares under alle omstændigheder i 5 år til udgangen af et regnskabsår.

9. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik,

10. Sikkerhed

10.1      Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

11. Dine rettigheder

11.1      Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

11.2     Indsigtsretten
            11.2.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

            11.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@ambrosiuswatches.dk Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

11.3      Retten til berigtigelse
             11.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

             11.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en brugerprofil, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

11.4      Retten til sletning
             11.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

11.5      Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
             11.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

11.6      Retten til dataportabilitet
             11.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

11.7      Retten til indsigelse
             11.7.1 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

             11.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser, jf. pkt. 2.1 til 2.6.

11.8      Retten til at tilbagekalde samtykke
             11.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på kontakt@ambrosiuswatches.dk

11.9      Retten til at klage
             11.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

12. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spø

rgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på kontakt@ambrosiuswatches.dk eller tlf. 53547473. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Ambrosius Watches,Stenildhøjvej 113, 9600 Aars, Danmark 

Price Based Country test mode enabled for testing Tyskland. You should do tests on private browsing mode. Browse in private with Firefox, Chrome and Safari

0